Bài toán tìm số trung bình cộng được HMT biên soạn và đăng tải. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

1. Giới thiệu về dạng toán trung bình cộng

+ Trung bình cộng là một khái niệm cơ bản của các phép tính. Đây là phép tính lấy tổng nhiều số hạng rồi chia cho số các số hạng vừa lấy tổng.

2. Các bước tìm số trung bình cộng 

  1. Tính tổng của tất cả các số trong tập hợp đó.
  2. Đếm số lượng các số trong tập hợp đó.
  3. Chia tổng các số cho số lượng các số.

Công thức tính số trung bình cộng được biểu diễn như sau: = (x1 + x2 + x3 + … + xn) /n

Trong đó:

  • x1, x2, x3,…,xn là các số trong tập hợp.
  • n là số lượng các số trong tập hợp.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tìm số trung bình cộng của tập hợp số sau: {2, 4, 6, 8, 10}

Tổng của các số trong tập hợp: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30

Số lượng các số trong tập hợp: 5

Số trung bình cộng của các số trong tập hợp: 30 / 5 = 6

Vậy số trung bình cộng của tập hợp số {2, 4, 6, 8, 10} là 6.

Xem thêm những lưu ý khi học toán lớp 4 ôn tập về hình học cho con ở nhà.

3. Các dạng toán trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: Bài tìm số trung bình cộng của các số

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán.

Ví dụ 1: Trung bình cộng của 2 số

Bài toán: Tìm trung bình cộng của 2 số 35 và 47

Cách giải:

Bước 1: Tính tổng của hai số hạng đã cho.

Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của hai số đó.

Bước 3: Kết luận.

Ví dụ 2: Trung bình cộng của 3 số

 Bài toán: Tìm trung bình cộng của 3 số 12, 45, 54.

Cách giải:

Bước 1: Tính tổng của ba số hạng đã cho.

Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của ba số đó.

Bước 3: Kết luận.

Dạng 2: Tìm số số hạng khi biết tổng và trung bình cộng

Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ 3: Tổng của các số hạng là 500. Trung bình cộng của chúng là 125. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Bài làm

Tổng đó có số số hạng là:

500 : 125 = 4

Đáp số: 4

Dạng 3: Tìm số hạng chưa biết khi biết trung bình cộng của các số

Ví dụ 4: Trung bình cộng của 3 số bằng 10, biết trung bình cộng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 8. Tìm số thứ ba.

Bài làm

Tổng của ba số là:

3 x 10 = 30

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

2 x 8 = 16

Số thứ ba là:

30 – 16 = 14

Đáp số: 14

Dạng 4: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau

Cách giải: Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề nhau, ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất của dãy số rồi chia cho 2.

Ví dụ 5: Tính trung bình cộng của dãy số từ 90 đến 120.

Bài làm

Trung bình cộng của dãy số là:

(90 + 120) : 2 = 105

Đáp số: 105

Dạng 5: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

✩ Dạng toán bằng trung bình cộng

Ví dụ 6: Thùng thứ nhất chứa 32 lít dầu, thùng thứ hai chứa 38 lít dầu. Thùng thứ ba chứa số lít dầu bằng trung bình cộng của hai thùng trên. Tính số lít dầu của thùng thứ ba.

Bài làm:

Số lít dầu của thùng thứ ba là:

(32 + 38) : 2 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

✩ Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ 7: Minh có 30 viên kẹo, Hoa có 15 viên kẹo, Hà có số viên kẹp nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu viên kẹo?

Bài làm

2 lần trung bình cộng số viên kẹo của ba bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hà là:

24 + 3 = 27 (viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

✩ Dạng toán ít hơn trung bình cộng

Ví dụ 8: Hùng có 8 quyển vở, Dũng có 4 quyển vở, Lan có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Bài làm

2 lần trung bình cộng số vở của Hùng và Dũng là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình của cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

4 – 2 = 2 (quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

Hòa Ma Toán đã chia sẻ xong đến các em bài Cách giải dạng Toán tính số trung bình cộng. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em củng cố kiến thức, đồng thời qua đó nắm được cách giải các dạng bài tập về trung bình cộng, từ đó chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kì và cuối học kì. Chúc các em học tốt, ngoài tham khảo tài liệu trên các em cũng đừng quên tham khảo thêm các dạng bài tập Toán được HMT biên soạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com