Việc ôn luyện, hệ thống lại kiến thức là rất cần thiết và quan trọng, đặc biệt là với học sinh tiểu học, cấp đầu tiên và quan trọng nhất để lấy gốc. Thông qua ôn luyện, hệ thống kiến thức học sinh sẽ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn, không bị rơi vãi kiến thức. Hiểu được tầm quan trọng việc ôn tập cùng mong muốn là người bạn đồng hành, hỗ trợ các thầy cô, các phụ huynh trong giáo dục con trẻ, đội ngũ giáo viên của Trung tâm luyện thi Hòa Ma Toán đã tổng hợp tất cả các dạng bài tập ôn hè lớp 4 lên 5 từ cơ bản đến nâng cao.

Các bài ôn toán lớp 4, hướng tới mục tiêu ôn hè lớp 4 lên 5 đã được HMT hệ thống đầy đủ, khoa học, rõ ràng. Bộ tài liệu gồm phần lý thuyết và các dạng bài tập, được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục của BGD&ĐT. Các thầy cô, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng nắm bắt, sử dụng trong ôn luyện, hệ thống kiến thức cho các con. Hãy cùng HMT trải nghiệm trọn bộ tài liệu miễn phí các dạng Toán lớp 4, ôn hè lớp 4 lên 5 ngay sau đây:

13 dạng Toán ôn hè lớp 4 lên 5 là toàn bộ nội dung các con học năm lớp 4 tương ứng với nội dung trong sách giáo khoa. Các thầy cô, các bậc phụ huynh có thể ôn tập cho các con theo 13 dạng bài này. Thành thạo 13 dạng bài này đồng nghĩa các con đã nắm vững kiến thức Toán 4, ôn hè lớp 5.

 • Dạng 1: Cấu tạo số tự nhiên.
 • Dạng 2: Thành phần chưa biết của phép tính
 • Dạng 3: Các đơn vị đo đại lượng
 • Dạng 4: Trung bình cộng
 • Dạng 5: Tổng và hiệu của hai số
 • Dạng 6: Tính chu vi và diện tích.
 • Dạng 7: Các phép tính
 • Dạng 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
 • Dạng 9: Phân số
 • Dạng 10: Phân số của một số
 • Dạng 11: Tỉ số
 • Dạng 12: Tìm số khi biết tổng và tỉ số của hai số
 • Dạng 13: Tìm số khi biết hiệu và tỉ số của hai số

Các dạng bài tập ôn hè lớp 4 lên 5 môn toán

Dạng 1: Cấu tạo số tự nhiên

Lý thuyết

Lớp đơn vị gồm:

 • Hàng đơn vị
 • Hàng chục
 • Hàng trăm

Lớp nghìn gồm:

 • Hàng nghìn
 • Hàng chục nghìn
 • Hàng trăm nghìn

Lớp triệu gồm:

 • Hàng triệu
 • Hàng chục triệu
 • Hàng trăm triệu

Bài tập vận dụng

Bài 1: Đọc các số tự nhiên sau:

705:……………………………………………

1000:………………………………………………

10 000 000:…………………………………………

2 500 000:……………………………………

123 456:………………………………

26 780:………………………………

34 000 705: ………………………………………………

500 000 000:……………………………………………

Bài 2: Viết các số tự nhiên sau:

 1. Một trăm linh bảy nghìn:…………………………………………………
 2. Hai triệu, ba trăm, năm mươi tư nghìn, tám trăm:……………………………
 3. Năm nghìn, không trăm, sáu mươi, bảy đơn vị:……………………………………….
 4. Chín trăm triêu và chín đơn vị:…………………………………….
 5. Bốn chục nghìn, năm trăm, bảy chục, hai đơn vị:…………

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các dãy số sau:

 1. 101; 102;…..; 104;…..;…..; 107; 108
 2. 321; 319; 317;…..;…..;…..;…..; 307
 3. 3; 6; 9; 12;…..;…..;…..;…..;…..; 30; 33
 4. 48;….; 44; 42;…..; 38;…..; 34;…..;…..

Bài 4: Viết số tự nhiên thỏa mãn:

 1. Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số:……………………………………………
 2. Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số:……………………………………………
 3. Số tự nhiên nhỏ nhất có một chữ số:…………………………………………
 4. Số tự nhiên nhỏ nhất là số chẵn, có hai chữ số:………………………………
 5. Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là số tròn chục:……………………………………………
 6. Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau:…………………………………………………
 7. Số lẻ nhỏ nhất:………………………………………………………………………………………

Dạng 2: Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 10 525 + 234
 2. 256 – 101
 3. 45 x 11
 4. 840 : 25
 5. 307 + 208

Bài 2: Tính bằng cách nhanh nhất:

 1. 134 x 25 + 134 x 37 + 134 x 8
 2. 854 x 208 – 854 x 100
 3. (25 +705) x 56
 4. 81 : (9 + 3)
 5. 1415 : 5 : 3
 6. (56 x 88) : 8
 7. 207 x 34 + 56 x 207 – 207 x 2
 8. 100 x 99 – 101 x 90

Bài 3: Nhà bác Hoa thu hoạch được 128 tấn thóc. Nhà bác Bình thu hoạch được số thóc gấp đôi nhà bác Hoa. Nhà bác Minh thu hoạch được số thóc ít hơn nhà bác Hoa là 58 tấn. Tính tổng số thóc nhà 3 bác thu hoạch được.

Bài 4: Khối lớp 4 của một trường học có 252 em học sinh. Năm học vừa rồi một nửa số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Số học sinh giỏi ít hơn số học sinh tiên tiến là 47 học sinh. Số học sinh còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, số học học sinh tiên tiến, số học sinh trung bình của khối lớp 4.

Bài 5: Trong cuộc thi trồng cây gây rừng, lớp 4A trồng được 35 cây. Số cây lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A là 9 cây. Số cây lớp 4C trồng được nhiều hơn lớp 4C là 12 cây. Tính tổng số cây ba lớp trồng được.

Dạng 3: Đơn vị đo lường

Lý thuyết

 • Đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g
 • Đơn vị đo độ dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm
 • Đơn vị đo diện tích: m², dm² ,cm²
 • Đơn vị đo thời gian: thế kỷ, ngày, tuần, tháng, năm, giờ, phút, giây

Bài tập vận dụng

Bài 1: Đổi đơn vị khối lượng:

 1. 2 tấn = ……tạ;
 2. 4 tấn 6 tạ = ………tạ;
 3. 1 tấn 9 kg = ……kg;
 4. 24 hg = ……g;
 5. 756 dag = …….g;
 6. 24598 kg = ……tấn…….kg;
 7. 1879 g = …….kg ….. g;
 8. 949 kg =…….tạ……kg

Bàu 2: Đổi đơn vị độ dài:

 1. 5 km = ………m;
 2. 2km 14m =……..m;
 3. 32m = …….dm;
 4. 8m 6cm = ……cm
 5. 5600dm = …….m;
 6. 9100cm = ……m;

Bài 3: Đổi đơn vị diện tích:

 1. 25m2 = …….dm2;
 2. 11dm2 = ……..cm2;
 3. 9m2 = ……..cm2;
 4. 3m2 = ………..cm2
 5. 2000dm2= …….m2;
 6. 70000cm2= ……….dm2;
 7. 4100000m2=……………m2

Bài 4: Đổi dơn vị đo thời gian:

 1. 3 giờ 15 phút = …….phút;
 2. 2 phút 90 giây = ……giây;
 3. 523 giây = …….phút……..giây;
 4. 109 phút = …….giờ………phút
 5. 3 ngày = ……….giờ

Bài 5: Đổi đơn vị:

 1. 12 tấn =……… tạ =……… yến =……… kg
 2. 254 000kg =…….tấn =……. hg =……..dag
 3. 357km =……..dam =……..dm =……….mm
 4. 50 400hm =……..km =………cm =………m
 5. 641dm² =……….m² =………..cm²
 6. 165 200cm² =……..m² =……..dm²
 7. 6 thế kỉ = ………năm
 8. 3 ngày = ……….giờ
 9. 3 giờ 7 phút = …….phút;
 10. 6 phút 53 giây = ……giây   

Dạng 4: Trung bình cộng

Lý thuyết

 • Trung bình cộng các số = Tổng các số : Số các số hạng
 • Tổng các số hạng = Trung bình cộng các số x Số các số hạng
 • Số các số hạng = Tổng các số : Trung bình cộng các số

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau:

 1. 25 và 75
 2. 12, 27, 34, 56
 3. 121, 54, 44, 13, 11
 4. 0, 10, 35, 26, 125
 5. 235, 451, 328, 756

Bài 2: Tìm số a biết trung bình cộng của a và 37 là 82.

Bài 3: Tìm a biết trung bình cộng của a và 12 và 36 là 203.

Bài 4: Trong ba năm xã Hoài tăng dân số lần lượt là 70, 85, 65 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân xã Hoài tăng bao nhiêu người?

Bài 5: Một công ty chuyển vận tải gạo và thành phố. Công ty có 8 ô tô trong đó có một ô tô chở được 4500kg gạo, 1 ô tô chở được 64 tạ gạo. Các ô tô còn lại mỗi xe chở được 52 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe ô tô trở được bao nhiêu tạ gạo?

Bài 6: Trên quãng đường di chuyển từ Hà Nội đến Thái Nguyên, một giờ đầu ô tô chạy với vận tốc 45km/h. Hai giờ tiếp ô tô chạy với vận tốc 39km/h. Một giờ cuối cùng ô tô chạy mất 43km/h. Tính vận tốc trung bình ô tô chạy mỗi giờ.

Tổng kết

Trên là 4 dạng bài tập ôn hè lớp 4 lên 5 cơ bản trong các dạng Toán lớp 4 các bạn học sinh cần nắm được. Tải ngay trọn bộ tài liệu để nắm bắt các dạng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao ôn hè lớp 4 lên 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com