CAM KẾT CỦA HMT CÓ GÌ KHÁC BIỆT

 

Cam kết con tiến bộ rõ rệt, nâng cao điểm số, thi đỗ các nguyện vọng.

Có thể là hình ảnh về 5 người và trong nhà

 

Cam kết cao nhất về chất lượng với phụ huynh và học sinh, hoàn tiền nếu học sinh không tiến bộ. 

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Cam kết sau những buổi học đầu tiên học sinh sẽ có tiến bộ về thành tích, có phương pháp khoa học trong khi làm bài, có ý thức và ý chí phấn đấu cao hơn trong học tập.

 

Khi học sinh đến với trung tâm, vấn đề đầu tiên chúng tôi quan tâm không phải là “ học phí” mà là năng lực, cảm xúc, tâm trạng, đặc điểm, mong muốn, hoàn cảnh…của mỗi học sinh, từ đó định hướng lộ trình học phù hợp, giúp các con tiến bộ. Tiến bộ dễ thấy nhất chính là thái độ của học sinh. Qua buổi tư vấn, 90% học sinh tìm ra ưu khuyết điểm, định hướng, thấu hiểu bản thân, sẵn sàng đối mặt với các bài học, bài thi. Các con không còn sợ hãi khi mình không làm được bài, không còn giấu dốt. 

 

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trung tâm Hòa Ma Toán không ngại dù xuất phát điểm của các con ra sao. Thầy cô HMT hiểu rằng, có nhiều đối tượng học sinh khác nhau và không học sinh nào muốn bị “bỏ rơi” trong lớp học. Thầy cô sẽ phân chia thời gian trong giờ học dành cho từng đối tượng một cách hợp lý. Đặc biệt, sẵn sàng dành thời gian ngoài giờ để hỗ trợ, phụ đạo thêm cho những học sinh có lực học chưa cao. Thầy cô sẽ trở thành “chiếc la bàn” điều chỉnh, giúp học sinh cải thiện kiến thức và nhân cách một cách tích cực – bố mẹ có thể thấy rõ điều này. 

Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và trong nhà

CƠ SỞ ĐỂ HMT CAM KẾT

  1. Môi trường học tập tích cực
  2. Lối học tập có mục tiêu theo mô hình xoắn ốc, đồng thời củng cố và xây dựng kiến thức một cách nhất quán dựa trên các khái niệm cốt lõi. 
  3. Đặt ra thử thách nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động đó nằm trong vùng phát triển tiềm năng của học sinh (tiến bộ dưới sự hướng dẫn của giáo viên).
  4. Mô hình hóa và trực quan hóa để minh họa những kỹ năng và tạo ra sự hiểu biết. 
  5. Các tiêu chí về sự mong đợi của giáo viên đối với khả năng học tập của học sinh cần phải cao và được phổ biến đến học sinh. 
  6. Giáo trình có tính ứng dụng vào đời sống
  7. Đảm bảo lớp học năng động, tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập, phản ánh kiến thức và làm chủ việc học. 
  8. Khuyến khích phát triển động lực nội tại của từng học sinh thông qua sự hứng thú, tham gia, tự chủ và thành công. 
  9. Giáo viên thấu hiểu học sinh và đưa ra những đánh giá chi tiết và chuẩn xác: Đánh giá đầu vào, đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết . 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cialis Cialis Fiyat
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com